Stanowisko Polskiego Towarzystwa Kosmetologii Estetycznej
ws. możliwości wykonywania zabiegów z zakresu kosmetologii estetycznej przez kosmetologów

Kosmetolog wykonujący zabieg kosmetologii estetycznej wykonuje go wyłącznie w celach estetycznych, w celu upiększania, wypłycania zmarszczek, ujędrniania skóry, czy usuwaniu zrogowaciałego naskórka. W żadnym wypadku zabiegi tego rodzaju nie są świadczeniami zdrowotnymi, a ich wykonywanie nie jest zakazane. Definicja świadczenia zdrowotnego jest jednoznaczna i dotyczy wyłącznie szeroko rozumianego leczenia. Zgodnie z Art. 2, ust. 1., pkt. 10 ustawy z 15.04.2011 o działalności leczniczej: „świadczenie zdrowotne – działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania”.

Lekarze w mediach zwracają uwagę, że podczas zabiegów przerywana jest ciągłość skóry i z tego powodu tylko lekarz może wykonywać zabieg. Zwracają też uwagę na grożące zabiegom powikłania. Żaden akt polskiego prawa nie wskazuje jakoby przerywanie ciągłości skóry było tylko domeną lekarza. Podobne uszkodzenia naskórka czy przerywanie ciągłości skóry mają też miejsce w studiach tatuażu, gabinetach podologicznych, czy podczas mikropigmentacji. We wszystkich tych miejscach może również dojść do bardzo zbliżonych powikłań, wynikających z nakłucia, podania substancji śródskórnie czy też krwawienia.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27.04.2010 ws. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania wskazuje wprost, że kosmetolog jest „specjalistą ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowanym”. Nie powinno więc budzić wątpliwości, że osoba, która ukończyła wyższe studia na kierunku kosmetologia i została przeszkolona w zakresie kosmetologii estetycznej zasługuje na zaufanie. Zwłaszcza jeżeli pracuje on po uprzednim przeszkoleniu, z produktami przeznaczonymi do danej kategorii zabiegowej, takimi jak wyroby medyczne (klasa inna niż III) czy kosmetyki – stosowane do innych zabiegów upiększających. Odrębną kategorią jest toksyna botulinowa – która jest wyrobem leczniczym pozyskiwanym na receptę. Zabiegi z zakresu usuwania zmarszczek przy użyciu „botuliny” powinny być wykonywane przy ścisłej współpracy z lekarzem odpowiednio przeszkolonym do jej zastosowania.

Polskie Towarzystwo Kosmetologii Estetycznej


Prawa autorskie: zachęcamy do publikowania, kopiowania, cytowania powyższego stanowiska w całości lub części, ale trzeba przy tym wskazać źródło (stronę internetową PTKE) – skopiowanie tekstu bez wskazania źródła będzie stanowiło złamanie prawa autorskiego i PTKE może wyciągnąć konsekwencje prawne.